DESCRIPCIÓN
Tècnic de Selecció Senior
Barcelona, Barcelona, Cataluña, España
Hace 7 meses
Completa
18,000 € - 22,000 €
1

Des de Magma Cultura, empresa dedicada a la gestió integral d'equipaments culturals, des de fa més de 27 anys, precissem incorporar un Tècnic de Selecció Senior amb el fi de Liderar les àrees de Selecció i Formació tot garantint la selecció dels perfils més adients, el compliment del Pla Anual de Formació, i que els processos interns es segueixin conforme els estàndards de qualitat previstos en els procediments, tal i com determinen les diferents normes ISO.

La persona que s'incorpori estarà al càrrec de les següents funcions:

- Reportar a Direcció RRHH sobre l’àrea de Selecció, Formació

- Liderar els equips de les àrees de selecció, formació

- Realitzar les tasques pròpies dels auxiliars, tècnics de selecció i formació

-  Garantir que els processos de selecció es duguin a terme segons necessitats dels serveis

-  Elaborar el Pla Anual de Formació i garantir la seva execució

-  Aplicar a les diferents àrees: Elaborar pressupostos, elaborar procediments i protocols, gestionar proveïdors, mantenir els sistemes de gestió/software, aportar i implementar millores contínues

- Vetllar per l’aplicació de les polítiques de qualitat, medi ambient, prevenció de riscos i gestió documental


REQUISITOS

Formació: Psicologia, Sociologia, RRLL, Ciències del Treball. Valorable màster en gestió de RR.HH.

Coneixements: Fases del procés de selecció

Ofimàtica: Usuari avançat del paquet office. Usuari de DELT@ i CONT@ (Comunicació telemàtica accidents de treball). Software selecció de personal.

Idiomes: Català i castellà: nivell nadiu. Anglès: Nivell altValorable francès i portuguès

Experiència: Mínim 2 anys en posició similar, preferiblement en empresa de serveis o ETT.